ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

New Update : Download เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety: Nurse Excellence” ได้ที่นี่

หรือ Scan QR Code ข้างล่างนี้

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety: Nurse Excellence”

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าประชาสัมพันธ์

Click!เพื่อ Download ไฟล์หนังสือเชิญประชุม (PDF)

Click!เพื่อ Download ไฟล์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (PDF)


 **********ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว******************
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่

คุณพัชรี นิลสระคู 

รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
Tel. 034-388700 ต่อ 1305

Click! ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประชุมวิชาการประจำปี 2562

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงานหลัก : น.ส.พัชรี  นิลสระคู 
ที่อยู่ : รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โทรศัพท์ : 034-388700 ต่อ 1305 
E-Mail :
เว็บไซด์ : www.qnurses13.com