ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

New Update : งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety: Nurse Excellence”

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าประชาสัมพันธ์

Click!เพื่อ Download ไฟล์หนังสือเชิญประชุม (PDF)

Click!เพื่อ Download ไฟล์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (PDF)


 **********ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว******************
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่

คุณพัชรี นิลสระคู 

รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
Tel. 034-388700 ต่อ 1305

Click! ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประชุมวิชาการประจำปี 2562

การสำรองห้องพักโรงแรมปริ๊นซ์พาเลซฯ

Click! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารจองห้องพักเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety: Nurse Excellence” วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

แผนที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซฯ

ฝ่ายสำรองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
โทรศัพท์  0-2628-1111  ต่อ  1342 / 1343 โทรสาร   0-2628-1000  / 0-2628-1800   
E-mail :  reservation@princepalace.co.th   Website :  www.princepalace.co.th

การส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด

à ¸œà ¸¥à ¸à ¸²à ¸£à ¸„à ¹‰à ¸™à ¸«à ¸²à ¸£à ¸¹à ¸›à ¸ à ¸²à ¸žà ¸ªà ¸³à ¸«à ¸£à ¸±à ¸š click icon.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการประเภทผลงานวิจัย ได้ที่นี่

à ¸œà ¸¥à ¸à ¸²à ¸£à ¸„à ¹‰à ¸™à ¸«à ¸²à ¸£à ¸¹à ¸›à ¸ à ¸²à ¸žà ¸ªà ¸³à ¸«à ¸£à ¸±à ¸š click icon.png

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการประเภทนวตกรรม/CQI ได้ที่นี่

รางวัลการประกวดผลงานวิชาการ : ประเภทผลงานวิจัย
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศฯ
*** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องและได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการฯ จะได้รับมอบใบประกาศฯ

รางวัลการประกวดผลงานวิชาการ : ประเภทผลงานนวตกรรม/CQI
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศฯ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ
*** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องและได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการฯ จะได้รับมอบใบประกาศฯ

รูปแบบการประกวดผลงาน : รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
วันที่ปิดรับผลงาน : ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการฯ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ติดต่อส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI เข้าประกวดที่ คุณอัญเชิญ ชัยล้อรัตน์  
สถาบันประสาทวิทยา E-mail : anchoenc@gmail.com , โทร : 085-903-1438

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงานหลัก : น.ส.พัชรี  นิลสระคู 
ที่อยู่ : รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โทรศัพท์ : 034-388700 ต่อ 1305 
E-Mail :
เว็บไซด์ : www.qnurses13.com