ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงานหลัก : น.ส.พัชรี  นิลสระคู 
ที่อยู่ : รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โทรศัพท์ : 034-388700 ต่อ 1305 
E-Mail :
เว็บไซด์ : www.qnurses13.com